DESIGN NAIVASHA
  • Client: Viajes Naivasha S.L.U.
  • City: S/C de Tenerife
  • VIAJES NAIVASHA
  • Branding Estrategy inspired in Naivasha Lake´s sunrise (Kenya).